به سامانه خود اظهاری مجريان طرح هاي اقتصادي زودبازده و کارآفرين خوش آمدید


سامانه خود اظهاري مجريان طرح هاي اقتصادي زودبازده و کارآفرين به منظور شناسايي دقيق وضعيت کنوني طرح هايي که به مرحله عقد قرارداد با بانک ها يا مراحل پس از آن رسيده اند و کمک به حل مشکلات احتمالي فراروي آنان ايجاد شده است.از مجريان محترم طرح هاي اقتصادي زودبازده و کارآفرين که توانسته اند طرح هاي خود را به مرحله انعقاد قرارداد با بانک هاي عامل يا مراحل پس از آن پيش ببرند تقاضا مي شود از تاريخ 01/02/1388 نسبت به ثبت اطلاعات طرح خود در اين سامانه اقدام نمايند .

اهداف :

يکي از طرحهاي مهم اشتغال زايي دولت نهم حمايت و گسترش بنگاه هاي اقتصادي زودبازده و کارآفرين بوده است که از بهمن ماه سال 1384 با تصويب نامه هيئت محترم دولت به مورد اجرا درآمد. هدف این طرح ايجاد فرصت هاي شغلي پايدار از طريق پرداخت تسهيلات بانکي از محل اعتبارات سيستم بانکي و افزايش ميزان سرمايه گذاري متقاضيان راه اندازي طرحهاي جديد، تکميلي، نیمه تمام و توسعه ای در بخش هاي مختلف صنعتي، کشاورزي، خدماتي و گردشگري است. تاکنون شاهد راه اندازي حدود يک ميليون و دويست هزار بنگاه اقتصادي بهره مند شده از تسهيلات بانکي از محل اعتبارات آئين نامه گسترش بنگاه هاي اقتصادي زودبازده و کارآفرين بوده ايم.
وزارت کار و امور اجتماعي به منظور پالایش و بروز رسانی به اطلاعات اینگونه طرح ها مبادرت به طراحي و راه اندازي سامانه اي تحت عنوان «سامانه خوداظهاري » با اهداف کسب اطلاعات دقيق و کامل از خود متقاضيان بهره مند شده از تسهيلات بانکی به منظور بهنگام سازي اطلاعات کليه طرحهاي منعقده در بانکها و مصوب کارگروه اشتغال استانها با اهداف زیر اقدام نموده است.

     1- فراهم سازي مشارکت و حمايت دستگاههاي اجرايي در پشتيباني و پايداري از طرحها
     2- کمک به امر ايجاد خوشه ها و شرکت هاي مادرتخصصي با تمايل و درخواست صاحبان بنگاههاي اقتصادي
     3- کمک به امر ارتقاء مديريت و نيروي کار بنگاهها با اجراي برنامه هاي آموزشي از قبيل : دوره هاي آموزش کسب و کار موفق ، دوره هاي
         مهارتي موردنياز هر بنگاه
     4- سرعت بخشيدن و اصلاح شيوه پرداخت يارانه به بنگاههاي واجد شرايط
     5-آسيب شناسي بنگاههاي در معرض مشکلات دروني و بيروني مانند مشکلات مربوط به تأمين مواد اوليه ، کمبود نقدينگي ، مقررات دست و
        پاگير و ....
     6- اجراي مرحله دوم تعيين راهکارهاي برون رفت از مشکلات توسط مشاورين حاذق و ذيصلاح با کمک صاحبان بنگاهها
     7- کمک به ايجاد بانک اطلاعاتي تخصصي مربوط به دستگاههاي اجرايي براي پايش بنگاههاي اقتصادي
     8- ارتقاء سطح خدمات دستي و حضوري به خدمات الکترونيکي (اتوماسيون اداري )

اميد است کاربر گرامي با دقت و حوصله کامل نسبت به در اختيار قراردادن اطلاعات درخواستي اقدام نمايد.

 

نکات مهم براي ثبت اطلاعات در سامانه خوداظهاري:

1-فرم پيش نويس اطلاعات سامانه در ادارات کار و امور اجتماعي ، مراکز خدمات ارتباطي روستايي و شهري ، روزنامه هاي محلي و اين سامانه موجود مي باشد.(لطفا قبل از ورود اطلاعات طرح به اين سامانه، فرم پيش نويس را تکميل کنيد و پس از اطمينان از صحت اطلاعات، نسبت به ثبت آن در سامانه اقدام نماييد.)
2-براي ورود اطلاعات به اين سامانه، لازم است کد طرح خود را در اختيار داشته باشيد.کد طرح را از طريق دبيرخانه کارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان (سازمان کار و امور اجتماعي) يا بانک پرداخت کننده تسهيلات وام يا دستگاه اجرايي معرفي کننده طرح دريافت نماييد .

دریافت نمونه فرم تکمیل شده

دریافت فرم پیش نویس

ورود به سامانه